රුධිර සීනි වලට තදින්ම බලපාන “ග්ලයිසීමික් අගය” කියන්නෙ මොකද්ද?

සමහරවිට ඔයා මේක කියවන අතරෙම  රසම රස ෆෘට් සැලඩ් එකක් රස විඳිනවා වෙන්න පුළුවන්. එහෙමත් [...]

Blood sugar and insulin spikes

When you eat anything, be it a salad or a pound of cake, your blood [...]

පිටි ජාති කෑවම මහත් වෙනවා ද? කුරුඳු වලින් පිළියමක්!

දවසෙම වැඩ කරලා කරලා හෙම්බත් වෙලා එන්නෙ රෑට කොත්තුවක් කන්න නේ? Instagram එකේ තියෙන්නෙම ලස්සන [...]

Things you didn’t know about Carbohydrates!

After a long day at work, we’re all familiar with the craving for junk food. [...]

පිටි ජාති කන එක බර අඩුකරගන්න බාධාවක් ද? කාබොහයිඩ්‍රේට් ගැන දැනගනිමු!

ඔබගේ සිරුරේ බර අඩුකර හොඳ සෞඛ්‍යයක් පවත්වා ගැනීම ඔබටත් අපහසුද? ඔබත් අමතර කෑම සඳහා පෙළඹෙන්නේද? [...]

Carbohydrates – In Depth

Is it just you struggling to maintain or lose weight? Nope! Guess how many results [...]

ලංකා කුරුඳු

ඈත අතීතයේදී ලංකා කුරුඳු රත්‍රං වලට වඩා වැඩි වටිනාකමක් තිබී ඇත. අපේ කුරුඳු ඊජිප්තුවරුන් වැනි [...]

Uses and Benefits of Ceylon Cinnamon

Ceylon Cinnamon was once considered more valuable than gold. Cinnamon was so highly sought after [...]

Antioxidants – Part One

Antioxidants – What’s the hype? Everyone has most likely heard that food high in antioxidants [...]

Portion Control – Part One

Portion out a healthy plate of food As much as we all would like to [...]