OptiHeart®

සුවපත් හදවතකට හා සුවපත් දිවියකට මඟපෙන්වන 100%ක් ස්වාභාවික ලංකා කුරුඳු සාරයක් අඩංගු වේ.

 • සෞඛ්‍යසම්පන්න කොලෙස්ටරෝල් මට්ටමක් හා රුධිර පීඩන මට්ටමක් පවත්වාගැනීමට උපකාරී වේ.
 • ලිපිඩ ජීර්ණ ක්‍රියාවලිය වැඩිදියුණු කරයි.
 • රුධිර සීනි මට්ටම පාලනයට උපකාරී වේ.
 • ප්‍රතිශක්තිය වැඩි දියුණු කරගැනීමට උපකාරී වේ.
 • පේට්න්ට් බලපත්‍ර අපේක්ෂිත නිෂ්පාදනයකි.
2 Month Bundle
3 Month Bundle
5 Month Bundle
Single Pack
Clear
 • ආයුර්වේද දෙපාර්තමේන්තුවේ ලියාපදිංචි කර ඇත.
 • දිවයින පුරා ඕනෑම ප්‍රදේශයකට cash on delivery පහසුකම ඇත.
 • Bundles මිලදී ගැනීමේදී විශේෂ වට්ටම් හිමිවේ!
Reviews (0)

Reviews

There are no reviews yet.

Show reviews in all languages (13)

Be the first to review “OptiHeart®”

Additional information
Bundle Size

2 Month Bundle, 3 Month Bundle, 5 Month Bundle, Single Pack

FAQ

OptiHeart

OptiHeart භාවිතයෙන් ලැබෙන ප්‍රතිලාභ මොනවාද?
 1. සෞඛ්‍ය සම්පන්න කොලෙස්ටරෝල් සහ රුධිර පීඩන මට්ටමක් පවත්වා ගැනීමට උපකාරී වේ.
 2. ලිපිඩ ජීර්ණ ක්‍රියාවලිය වැඩි දියුණු කරයි.
 3. රුධිර සීනි මට්ටම පාලනයට උපකාරී වේ.
OptiHeart භාවිතා කිරීමට සුදුසුම වේලාව කුමක්ද?

දිනකට දෙවරක් ආහාර ගැනීමට විනාඩි 30කට පමණ පෙර

OptiHeart ගැනීමෙන් ප්‍රතිඵල ලබාගැනීමට කොපමණ කාලයක් ගතවේද?

සාර්ථක ප්‍රතිඵලයක් ලබාගැනීම සඳහා සති 8-12 අතර කාලයක් OptiHeart ගැනීම අපගේ නිර්දේශය වේ.

OptiHeart දීර්ඝ කාලීනව භාවිතයට සුදුසු ද?

නියත වශයෙන්ම. ඔබේ සෞඛ්‍ය සම්පන්න ජීවන රටාවේ කොටසක් ලෙස OptiHeart භාවිතා කළ හැකිය.

OptiHeartහි අඩංගු ලංකා කුරුඳු සාරය සහ සාමාන්‍ය ලංකා කුරුදු කුඩු අතර වෙනස කුමක්ද?

OptiHeart හි අඩංගු ලංකා කුරුඳු වල සාරය විද්‍යාත්මකව හා ආරක්‍ෂාකාරීව ස්වාභාවික ලංකා කුරුඳුමගින් නිස්සාරණය කර ඇත. මෙම සාරය සාමාන්‍ය ලංකා කුරුඳු කුඩු වලට වඩා බලවත් සහ ඵලදායී වේ. OptiHeart සෑම මාත්‍රාවකින්ම සාමාන්‍ය කුරුඳු කුඩු ගැනීමට වඩා ක්‍රියාකාරී ප්‍රතිඵල ලබා දෙන බව සහතික කර ඇත. SaaraLife OptiHeartහි අඩංගු Proanthocyanidins, හෘද සෞඛ්‍යය ඔප්නැංවීමට හේතු වේ.

Proanthocyanidins (ප්‍රොඇත්තොසයිනිඩීන්) යනු කුමක්ද?

Proanthocyanidins යනු සමහර ශාකවල දක්නට ලැබෙන ස්වාභාවික Polyohenol වර්ගයකි. මෙම ප්‍රබල පෝෂ්‍ය පදාර්ථය, හෘද සෞඛ්‍යය වැඩි දියුණු කරගැනීම වැනි වැදගත් සෞඛ්‍ය ප්‍රතිලාභ හිමිකර දෙනු ලබයි.

OptiHeart මිලදී ගැනීමට වෛද්‍යවරයෙකුගේ නිර්දේශයක් අවශ්‍යද?

නැත. ඔබගේ අවශ්‍යතාවය පරිදි OptiHeart ඕනෑම ප්‍රධාන ඖෂධ සැළකින් ලබාගත හැකියි.

Reference

1. USDA database for the proanthocyanidin content of selected foods.

2. Salvadó, M., Casanova E., Fernández-Iglesias, A., Arola, L., Bladé, C.   Roles of proanthocyanidin rich extracts in obesity. Food & Function: Royal Society of Chemistry. Spain. 2015.

3. Kimura, H., Ogawa, S., Akihiro, T., Yokota, K. Structural analysis of A-type or B-type highly polymeric proanthocyanidins by thiolytic degradation and the implication in their inhibitory effects on pancreatic lipase. Journal of Chromatography A. Japan. 2011.

4. Cao, A., Wang, J., Gao, H., Zhang, P., Qiu, J. Beneficial clinical effects of grape seed proanthocyanidin extract on the progression of carotid atherosclerotic plaques. Journal of Geriatric Cardiology. China. 2015.

5. Hayward, N., Mcdougall, G., Farag, S., Allwood, J., Austin, C., Campbell, F., Horgan, G., Ranawana, V. Cinnamon shows antidiabetic properties that are species-specific: effects on enzyme activity Inhibition and starch digestion. Plant Foods for Human Nutrition. 2019.

6. Beejmohun, V., Peytavy-Izard, M., Mignon, C., Muscente-Paque, D., Deplanque, X., Ripoll, C., Chapal, N. Acute effect of Ceylon cinnamon extract on postprandial glycemia: Alpha-amylase inhibition, starch tolerance test in rats, and randomized crossover clinical trial in healthy volunteers. BMC Complementary and Alternative Medicine. 2014.

7. Askari, F., Rashidkhani, B., Hekmatdoost, A. Cinnamon may have therapeutic benefits on lipid profile, liver enzymes, insulin resistance, and high-sensitivity C-reactive protein in nonalcoholic fatty liver disease patients. Nutrition Research. New York. 2014.

8. Hlebowicz, J., Darwiche, G., Björgell, O., Almér, L. Effect of cinnamon on postprandial blood glucose, gastric emptying, and satiety in healthy subjects.American Journal of Clinical Nutrition. 2007.

9. Joshi, S., Kuszynski, C., Bagchi, D. The cellular and molecular basis of health benefits of grape seed proanthocyanidin. Current pharmaceutical biotechnology 2. 2001.

10. Chen, C., Yi, L., Jin, X., Zhang, T., Fu, Y., Zhu, J., Mi, M., Zhang, Q., Ling, W., Yu, B. Inhibitory effect of delphinidin on monocyte-endothelial cell adhesion induced by oxidized low-density lipoprotein via ROS/p38MAPK/NF-κB pathway. Cell Biochemistry and Biophysics. 2011.

11. Hong, J., Yang, G., Kim, Y. et al. Anti-inflammatory activity of cinnamon water extract in vivo and in vitro LPS-induced models. BMC Complementary and Alternative Medicine. 2012.

12. Roussel, A., Hininger, I., Benaraba, R., Ziegenfuss, T., Anderson, R. Antioxidant effects of a cinnamon extract in people with impaired fasting glucose that are overweight or obese. Journal of the American College of Nutrition. 2009.

13. Nayak, I., Chinta, R., Jetti, R. Anti-atherosclerotic potential of aqueous extract of Cinnamomum Zeylanicum bark against glucocorticoid induced atherosclerosis in wistar rats. Journal of Clinical and Diagnostic Research. 2017.

13. Nyadjeu, P., Dongmo, A., Nguelefack, T., Kamanyi, A. Antihypertensive and vasorelaxant effects of Cinnamomum Zeylanicum stem bark aqueous extract in rats. Journal of Complementary and Integrative Medicine. 2011.

14. Akilen, R., Pimlott, Z., Tsiami, A., Robinson, N. Effect of short-term administration of cinnamon on blood pressure in patients with prediabetes and type 2 diabetes. Nutrition. 2013.

15. Cassidy, A., Mukamal, K., Liu, L., Franz, M., Eliassen, A., Rimm, E.High anthocyanin intake is associated with a reduced risk of myocardial infarction in young and middle-aged women. Circulation. 2013.

16. Cassidy, A., O'Reilly, E., Kay, C., Sampson, L., Franz, M., Forman, J., Curhan, G., Rimm, E. Habitual intake of flavonoid subclasses and incident hypertension in adults. The American Journal of Clinical Nutrition. 2011.